ประกาศรับสมัครงาน
เมนูหลัก
ติดต่อเรา :-
 


ระเบียบข้อบังคับชมรม

ใบสมัครสมาชิกชมรม

รายชื่อคณะกรรมการ

แผนผังชมรม จป.ชลบุรี

รายชื่อสมาชิก

กฎหมายความปลอดภัย

เอกสารความปลอดภัย

แหล่งข้อมูล MSDS

ภาพอุบัติเหตุ

 

ประธานชมรม คุณอนุชา ฉิมเชิด

โทร. 081-6837450

E-mail :safetychon.club@gmail.com

ที่ปรึกษาชมรม คุณทรงศักดิ์ ใจกล้า

โทร. 086-3044415

E-mail : jai_songsak@yahoo.co.th

 

เครือข่ายความปลอดภัย
 


สมาคม จป.

ชมรม จป.เชียงใหม่

ชมรม จป.เพชรบุรี

ชมรม จป.เชียงราย

ชมรม จป. ลำพูน

ชมรม จป. อยุธยา

ชมรม จป. นวนคร

ชมรม จป. ภาคใต้ตอนบน

เครือข่ายความปลอดภัย

จป.ดอทคอม

Web Link
 


เว็บไซด์จังหวัดเชียงใหม่

กองตรวจความปลอดภัย

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานความคุมวัตถุอันตราย

ศปท. 10

ข้อมูลต่าง ๆ :-
     
     
     
ประธานชมรม คุณทรงศักดิ์ ใจกล้า Tel : 086-3044415 Email : jai_songsak@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์ คุณอนุพงษ์ ลังกาชัย Tel : 081-9518990 Email : mic_k0517@hotmail.com
© 2009-2011 chonburisafety.com all right reserved