ประกาศรับสมัครงาน
เมนูหลัก

................... ...........

 


ระเบียบข้อบังคับชมรม

ใบสมัครสมาชิกชมรม

รายชื่อคณะกรรมการ

แผนผังชมรม จป.ชลบุรี

รายชื่อสมาชิก

กฎหมายความปลอดภัย

เอกสารความปลอดภัย

แหล่งข้อมูล MSDS

ภาพอุบัติเหตุ

ประธาน Talk :-  
เครือข่ายความปลอดภัย
ผู้สนับสนุนชมรม :-
 


สมาคม จป.

ชมรม จป.เชียงใหม่

ชมรม จป.เพชรบุรี

ชมรม จป.เชียงราย

ชมรม จป. ลำพูน

ชมรม จป. อยุธยา

ชมรม จป. นวนคร

ชมรม จป. ภาคใต้ตอนบน

เครือข่ายความปลอดภัย

จป.ดอทคอม

ข้อมูลต่าง ๆ :-
Web Link

ดาวโหลด

แผนการอบรม
สัญลักษณ์ความปลอดภัย
 


เว็บไซด์จังหวัดเชียงใหม่

กองตรวจความปลอดภัย

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานความคุมวัตถุอันตราย

ศปท. 10

หน้าที่ จป.
ตัวอย่างการเขียน จป.ว.

ทำเนียบรุ่น


รูปภาพ+สื่อบรรยาย+อื่น ๆ
 
ประธานชมรม คุณทรงศักดิ์ ใจกล้า Tel : 086-3044415 Email : jai_songsak@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์ คุณอนุพงษ์ ลังกาชัย Tel : 081-9518990 Email : mic_k0517@hotmail.com
© 2009-2011 chonburisafety.com all right reserved

web statistics

View My Stats

กระทู้ 10 อันดับล่าสุด ( ดูทั้งหมด )

 

 

Get Your Own Chat Box! Go Large!